Review Toàn Cảnh Đập Thủy Lợi Thủy Điện Dốc Cáy Lương SơnThủy điện này lấy nước từ hồ Cửa Đạt đoạn thuộc dòng sông Khao, hồ do Thủy điện Cửa Đạt tạo ra, và xả nước về phía sông Âm tới các kênh thủy lợi ở bắc sông Chu – nam sông Mã.
Đập dốc Cáy thuộc xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *