Roblox | Lần đầu tiên Cướp Viện Bảo Tàng và cái kếtTrong mô tả có gì ?
Trang chủ Roblox:
➡️
Trang chủ Youtube của bạn thân:
➡️
➡️
__________________________
Link:
➡️(Game)

Âm nhạc sử dụng trong video:
➡️1. Kevin MacLeod ~ The Builder
2. Kevin macleod ~ local Forecast – Elevator
3. Kevin MacLeod ~ Sneaky Snitch
4. Kevin MacLeod ~ Monkeys Spinning Monkeys
5. Kevin Macleod ~ Merry Go
6. K-391 – Nice Takeoff [Sunshine]
7. Thefatrat – Epic (Jackpot Ep Track 2)
Link gốc
➡️1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
__________________
Thiết bị sử dụng:
➡️Xiaomi Redmi Note 4
Quay bằng ứng dụng:
➡️Quay phim màn hình(chính gốc Xiaomi)
Link:
➡️________x________
Chỉnh sửa video bằng ứng dụng:
➡️KineMaster
Link:
⬇️

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

One thought on “Roblox | Lần đầu tiên Cướp Viện Bảo Tàng và cái kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *