Rùa hộp trán vàng miền trung đực – cuora bouretti – bourret box turtleRÙA HỘP TRÁN VÀNG Cuora galbinifrons Bourret, 1939 Họ: Rùa đầm Emydidae Bộ: Rùa Testudinata Đặc điểm nhận dạng: Cỡ trung bình, chiều dài mai …

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/kinh-doanh

Leave a Comment