15 thoughts on “Running Man and PD Jo Hyo Jin (cut) @@

  1. I remember when Gary was still in RM, everytime he talks the staff laugh so loud 😭😭😭 miss old episodes of RM. Staffs and members as a rral family ❤️

  2. thật sự đã lâu rồi tôi ko xem RM, nhưng mấy hôm nay lục lại mấy cái video về RM tôi lại thấy hoài niệm, nhớ về khi đó cả 7 người gắn bó với nhau với một dàn PD, dàn staff tuyệt vời đầy tài năng và nhiệt huyệt. Bỗng cảm thấy giờ đây khi RM thay thành viên, PD cũ cũng lần lượt rời khỏi tôi lại cảm thấy tiếc nuối

Leave a Comment