28 thoughts on “Running Man : Hội Nhây Lên Sóng

  1. Thích ghê luôn á😊hồi đó xem thấy cả 7 người cùng vượt qua thử thách rồi lại chọc nhau cười😊bây giờ giống tr có tốt k😊

  2. coi càng ngày càng thấy niềm vui ko còn nhiều như vậy nữa, mấy tap hiện tại hết vui rôi

  3. bài hát lúc yoo ji suk bắt chước kim jong kook là bài gì vậy mọi người.ngày mở đầu luôn ạ

  4. Bao nhiêu năm rồi. Thực sự nhớ Running man của ngày xưa. Vui vẻ, tự nhiên khách mời nhiệt tình….. Hồi đó xem ko bỏ 1 tập nào luôn h thì chọn từng tập để xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *