1 thought on “[S7] Doraemon – Hình Nộm Đất Sét Bí Ẩn Của Nobita – Tập Đặc Biệt

  1. Có 14p tương đương 1 tập, bù trưa lun nha! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp nữa nhé. Mệt ời. Chúc bạn ngủ ngon gần 8h tối rồi, Chắc nhiều bạn còn thức hoặc ngủ rồi không chừng!

Leave a Comment