One thought on “sala Tuy Hoa bãi biển phú yên đẹp quá không đến 1 lần là phí 1 đời người .

  1. Tuy Hoà nay rất đẹp và phát triển, 12/2019 sân bay Tuy Hoà khai thác bay ban đêm và khai trương đường bay quốc tế Tuy Hoà – Liên Bang Nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *