SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU [Tin học 7]SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU [Tin học 7] gồm 3 phần:
1. Sắp xếp dữ liệu
2. Lọc dữ liệu (4’18”)
3. Lọc ra các hàng có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất (8’24”)
*Tìm hiểu mở rộng (10’50”)

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

8 thoughts on “SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU [Tin học 7]

Leave a Comment