18 thoughts on “Shop Bán Đồ Ăn Việt ở Đài Loan |Vietnamese shop in Taiwan

  1. Cửa hàng này bán đầy đủ hàng Việt Nam luôn, tiện lợi cho người Việt ta khi sống bên nước bạn quá.

  2. Bà chủ bánh tét đẹp mà vui nửa. có mướn người biết làm bánh tét mà biết ca vọng cổ luôn nè 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

  3. Bạn sống ở Đài Bắc à
    Vudeo hay nha
    Chúc bạn sớm thành công
    Và khi thành công rồi thì đừng quen mình ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *