2 thoughts on “Siêu âm thai 27 tuần: tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, phình vách liên nhĩ, hẹp eo động mạch chủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *