Siêu âm tim thai 26 tuần: PA VSDSiêu âm tim thai 26 tuần: PA VSD, teo van phổi, thông liên thất

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

1 thought on “Siêu âm tim thai 26 tuần: PA VSD

Leave a Comment