Siêu âm tim thai 31w: kênh nhĩ thất bán phầnSiêu âm tim thai 31w: kênh nhĩ thất bán phần, thông liên nhĩ lỗ tiên phát
lúc 19w có tràn dịch màng phổi T

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

Leave a Comment