Siêu âm tim thai 33 tuần: TOF, APW, LSVCSiêu âm tim thai 33 tuần: TOF, APW, LSVC
tứ chứng Fallot, cửa sổ phế chủ, tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái,
aorto-pulmonary window

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

Leave a Comment