Sợ Bị Hoa Kỳ và ASEAN truy kích, Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc bất ngờ tháo chạy Về Đá Chữ ThậpSợ Bị Hoa Kỳ và ASEAN truy kích, Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc bất ngờ tháo chạy tới Đá Chữ Thập

Đây là Trang của kênh quý vị có thể đọc thêm tin túc ở đây:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://noviway.com/category/bat-dong-san/

5 thoughts on “Sợ Bị Hoa Kỳ và ASEAN truy kích, Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc bất ngờ tháo chạy Về Đá Chữ Thập

  1. Cha biết tin ai dai này thì nói nó đang mang gian khoan vào dai kia thì bảo nó thao chạy mẹ thế nó thao chạy hay đang đặt gian khoan

  2. không thė châp nhân hành vi coi thuòng luât pháp quoc té cůa tàu HD 8 lông hành trong thēm lųc đįa cůa viet nam nhû vây đuoc. can phåi băt giû nó ngay Chű không đė nó bõ chąy môt cách dĕ dàng nhû thé đuoc.

  3. Chính phủ Việt nam là con thỏ đế giặc tới nhà câm như hên không dám làm gì hết Mấy thằng mọi cầm quyền ở Hà nội nó sợ thằng tàu như sợ cọp không dám làm thì xuống để dân Việt nam bầu một người khác lên để chông ngoại xâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *