17 thoughts on “[Stars Power Review] BiBi và Tấm khiên Giảm dame

 1. Uầy Nam ơi
  Tôi biết ông có war trong game freefire nhưng tôi mong ông trở lại hộ tôi với
  Lời nói như gió bay thôi mà câu nói bỏ game cũng chỉ là câu nói chợt miệng thốt ra
  Mong ông về game hộ, ông có thể vào các gruop freefire và thấy mọi người vẫn nhắc lại về ông, người mà đã đưa họ đến với freefire
  Tôi đọc bình luận mà thấy nhớ, nhớ những clip ông up lên, tôi nói thật
  Mong ông đọc được bình luận này mà thay đổi quyết định của mình
  Chúng tôi luôn luôn đợi ông trở lại với game, và chắc chắn sẽ luôn ủng hộ ông hết mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *