31 thoughts on “[Stars Power Review] Darryl nhưng nó được Hack hồi đạn =))))

  1. Trong clan lâu lâu có mấy thg đem chuyện cũ ra nói, lúc a bị phốt thì nó cà khịa, h thì bày đặt

  2. Bọn nó ngu lắm bọn nó chỉ biết là unti để giết người trong khi cpn robot có thể nhiều ngọc hơncar người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *