7 thoughts on “Sự lợi hại của cần thủ Bình Dương ( đi chơi lễ 30/4 -1/5 ) của Duy Nguyễn

  1. Ae chơi vui ngày lễ. Ae cũng đã nhậu rồi, có gì ăn nói lỡ lời cả nhà thông cảm giùm Duy Nguyễn nha. Có gì quá đáng cả nhà nhắc nhở Duy nha. Xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *