5 thoughts on “Sửa iPhone X Sóng Yếu

  1. Ip X của Mình mình vào Modem Firmware thì thấy còn 5 số, nhưng số của máy mình là số khác chứ không giống số của máy bạn là 3.55.00 vậy là sao?

  2. chào bạn, con ip x mình gps nó ko nhạy và chính xác, mình đã thay dây anten như bạn, và chạy lại phần mềm vẫn ko hết, cho mình hỏi anten sóng đó có liên quan đến gps ko bạn

Leave a Comment