Tác động sau tắt sóng các kênh truyền hình tương tự AnalogVTC1 | Theo lộ trình đề án số hóa truyền hình, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là các địa phương có số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhất khi ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự Analog.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

Leave a Comment