Tâm Sự Manga #2: Ta cùng nhau nói tiếp về những đầu Manga :)))– Video tiếp nối phần trước. Tiếp tục nói về một số đầu Manga đang đọc cũng như chưa đọc.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

3 thoughts on “Tâm Sự Manga #2: Ta cùng nhau nói tiếp về những đầu Manga :)))

  1. Mình thì thích trận Enies Lobby. Chứ nếu mà trận Marineford mà có băng Mũ Rơm thì thôi. Best đỉnh luôn

  2. Coi hết tất cả video của ông này tôi mới nhận ra ông này bỏ ra rất nhiều tiền để mua truyện để review cho chúng ta

Leave a Comment