3 thoughts on “Tâm Sự Manga #2: Ta cùng nhau nói tiếp về những đầu Manga :)))

  1. Mình thì thích trận Enies Lobby. Chứ nếu mà trận Marineford mà có băng Mũ Rơm thì thôi. Best đỉnh luôn

  2. Coi hết tất cả video của ông này tôi mới nhận ra ông này bỏ ra rất nhiều tiền để mua truyện để review cho chúng ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *