Tập 62/ Câu Lươn Đồng cận cảnh cảm giác thực tế quá đãVừa rảnh tí là mình chạy đi đào trùng đi câu lươn liền luôn.thành quả không được lươn khủng nào.chỉ có lươn nhỏ nhỏ thôi.cảm giác kéo con lươn…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

Leave a Comment