20 thoughts on “[TarKin Review] Bull Nhưng Nó Có Khiên Giảm Dame

  1. Anh ơi anh có clan chưa, nếu có rồi là j ạ
    Nếu chưa có thì cmt em cho anh vào clan của em top 70 vn, và bọn em là phó chủ tịch nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *