2 thoughts on “Tắt update Windows 7, cách chặn Win 7 không tự động cập nhật

Leave a Comment