TDTU – NHÓM SỰ THẬT: Ghé thăm Bảo Tàng Hồ Chí Minh (Tư tưởng Hồ Chí Minh N13)Chuyến đi thực tế Bảo tàng Hồ Chí Minh – Nhóm Sự Thật – Đại học Tôn Đức Thắng
Thành viên
– Minh Đức
– Tuấn Hiếu
– Thanh Nguyên
– Kiều Vân
– Phương Linh
– Minh Châu

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

One thought on “TDTU – NHÓM SỰ THẬT: Ghé thăm Bảo Tàng Hồ Chí Minh (Tư tưởng Hồ Chí Minh N13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *