9 thoughts on “Test loa samsung sounbar Hw-J7510R

  1. Có dieu chỉnh đc âm bas ko bạn ơi? Như việc tăng giảm am bas trên sub để nghe từng loại nhạc phù hợp?

Leave a Comment