Test thử chống rung Canon G7x Mark ii (Test image stabilization canon G7x Mark ii) Lần 1Thử khả năng chống rung của Canon G7x Mark ii (Test image stabilization canon G7x Mark ii)
Canon G7x Mark ii có 3 lựa chọn chống rung gồm:
Chống rung Cao, Chống rung tiêu chuẩn và tắt chống rung.
Clip test ở cách cầm máy nghiệp dư và có kèm tay cầm mini tripod.
Các chế độ ánh sáng và màu sắc để tự động. Định dạng Full HD 1080.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

One thought on “Test thử chống rung Canon G7x Mark ii (Test image stabilization canon G7x Mark ii) Lần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *