13 thoughts on “Thái Nguyên: Anh trai truy sát gia đình em gái

  1. Nghe đâu cháu gái tức là con em gái ông ý vay 3,6 tỉ mà ko chịu trả nên lời qua tiếng lại rồi nhà em gái còn thách thức j đó nên chú ý mới hành động như vậy, cả đời người ta tích góp đc 3,6 tỉ mà vơ con bản thân chú ý còn chưa đc hưởng mà cô cháu gái đã muốn nuốt chọn số tiền 💵💵 ý thì ai chịu cho nổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *