Thai nhi 22 tuần tuổi: Các bộ phận trên khuôn mặt bé hình thành đầy đủ chưa?Thai nhi 22 tuần tuổi: Các bộ phận trên khuôn mặt bé hình thành đầy đủ chưa? Bước sang tuần tiếp theo, bạn sẽ thấy rằng thai nhi 22 tuần tuổi đạp…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

Leave a Comment