Thăm Các Em Nhỏ Mồ Côi Ở Chùa Phước Thiện_Bình Thuận.Nhóm mình đã đến trao quà từ thiện tại chùa. Chùa Phước Thiện là nơi nuôi dưỡng nhiều em nhỏ mồ côi và các em có gia đình đặc biệt khó khăn.
Cảm ơn mọi người đã xem.
#treemmocoi
#chuanuoitremocoi
#traoquatuthien
#treemgiadinhkhokhan

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment