Tham Quan Bảo Tàng Chiến Tích Chiến Tranh (11/10/2019)Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Công Sản Việt Nam Nhóm: 16 Nhóm lớp: 9 Tên thành viên 1. Phạm Thị Thanh Thùy 2. Nguyễn Hải Băng 3. Trần Nguyệt …

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment