Thăm quan bảo tàng Chứng tính chiến tranh – TDTU – Đường lối Đảng cộng sản Việt NamNhóm 15
Năm học 2019 – 2020
Danh sách thành viên Nhóm 2:
1. Đặng Thị Minh Khuê – 01703012
2. Phan Khánh LInh – 01703013
3. Bùi Hoàng Phúc – 41703142
4. Nguyễn Trần Uyên Nhi – 21701314
5. Nguyễn Sỹ Hồng Nam – 51702139

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *