Tham quan Bảo Tàng Hồ Chí Minh Of TDTUTổ 1
Leader : Đặng Trung Thành
Member :
Trương Thị Khánh Vân
Hoàng Thị Thùy LInh
Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Quang Vinh
Trần Quốc Huy

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment