Tham quan di tích Kudan (xưa gọi là Nyigrodharama)Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan di tích Kudan (xưa gọi là Nyigrodharama) gồm (i) Chùa Tịnh Phạn (Suddhodhana) nơi đánh dấu đức Phật gặp vua cha trong lần về thăm đầu tiên, (ii) Tháp La-hầu-la, nơi đánh dấu đức Phật độ con trai của ngài làm Sa-di. Chiều ngày 01-11-2019
#daophatngaynay #thichnhattu
Pháp thoại 2018:
Kênh Vấn đáp Phật pháp :
Kênh Âm nhạc Phật giáo:
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam:
Fanpage:
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *