7 thoughts on “Tham Quan Khu Di Tích Lịch Sử Cụ Nguyễn Sinh Sắc

  1. Lần đầu mình làm vlog nên hơi gà xíu m.n bỏ qua cho em nha, sẽ cố gắng đi quay nhiều hơn nè, nhớ: chia sẽ cho bb và đồng nghiệp nhoa!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *