23 thoughts on “THAM QUAN TOÀN CẢNH SAU CHÙA ( PHẬT HOC 2) QUAN ÂM LINH ỨNG

  1. Chùa Quan Âm Linh ứng có khuôn viên rộng và đẹp quá, tượng Đức Bổn Sư Thích Ca thật đẹp

  2. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn xem video vui vẽ và có nhìu sức khỏe nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *