29 thoughts on “Thắng Cá Chép lệnh Khánh Sky phang Tùng Trọc Hạ Long thực hư như nào ?

  1. kênh này có theo được không anh https://www.youtube.com/channel/UC37AKSj2omwY5kSmGZMLpxw?view_as=subscriber

  2. thời bao cấp đói khổ nhưng luật phát rất nghiêm khắc .bây giờ no đủ rồi sinh ra nhiều chuyện

  3. Cai dkm cái thằng Tiến Bịp này nhìn cái mặt ngày càng giống thằng khánh…mõm vãi cả lìn…trc đây tưởng thế nào hóa ra cũng lấy mõm liếm tiền…mấy thằng mõm này cũng hài lắm ý..

  4. Thằng bạn nói hay đấy tôi nể cách nói chuyện thâm thuý phân tích như hình sự của bạn

  5. Mắt la mày liếm con người này ko lên gần gũi nhìn tướng đã biết gian. Lận không có phúc cho con cháu về sau chu di cửu tộc chết ko có chõ chôn adidaphat .muốn thoát nạn xoa toi về gặp thầy bên vĩnh bảo sẽ cầu phúc cho con và gia đình kiếp sau đc lam chó con nhé không lại làm thực vât thì lại khổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *