THĂNG TIẾN GIA ĐÌNH 1 – WORKSHOP ON FAMILY LIFE ENRICHMENT 1 – Marian Days | Ngày Thánh Mẫu 2019Ngày Thánh Mẫu 2019 – Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình 1 – Workshop on Family Life Enrichment 1. Chủ đề: Giấc Mộng Lành: Chúa Và Con! – Lm. Vũ Thế Toàn, SJ. Ngày 02.08.2019 – Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, Carthage, MO. Marian Days 2019. (version 2)

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

4 thoughts on “THĂNG TIẾN GIA ĐÌNH 1 – WORKSHOP ON FAMILY LIFE ENRICHMENT 1 – Marian Days | Ngày Thánh Mẫu 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *