10 thoughts on “Thanh Lam hát tại Sông Công-Thái Nguyên(Mưa hồng, Chiều xuân, huyền thoại hồ NC, chia tay hoàng hôn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *