3 thoughts on “Thánh lễ và Kinh Truyền Tin 17/11

  1. Giúp người khốn khổ, bạn sẽ không bị mất-mát gì; vì bạn sẽ được nhận lại nơi họ: sự cảm-mến và lòng tri-ân chân thành, mà rất khó thấy có nơi những người giàu.

Leave a Comment