5 thoughts on “Thanh niên cao 2m2 (cao nhất Việt Nam) đánh 10 người 1 lúc (tập võ đóng phim)

Leave a Comment