Thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt bùng nổ ở Trung Quốc| VTV24Sắp tới nếu đi đến Trung Quốc, bạn có thể không cần mang ví cũng không cần mang thẻ khi đi mua sắm. Đó là nhờ công nghệ thanh toán bằng nhận diện…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://noviway.com/category/bat-dong-san/

Leave a Comment