10 thoughts on “Tháo loa vi tính mua 100k chợ trời .

  1. không biết cái loa nhà mình có giống vậy ko ta, chắc xem video xong phải thử mới d kaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *