Thầy Bói ĐM – (Hài Tục Tĩu) Phong Lê, Vu RâuDiễn Viên: Phong Le, Vu Rau, Tammi Nguyen, Mindy Huỳnh
Quay Phim: Phong Le
Dựng Phim: Mindy Huỳnh

Facebook:

Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm
Phong Lê

Mindy Huỳnh

Tammi Nguyen

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

43 thoughts on “Thầy Bói ĐM – (Hài Tục Tĩu) Phong Lê, Vu Râu

  1. Đụ má vắng vẻ vậy 2thang đè 2con nhỏ đó ra xơi luôn đi chứ cói là con cặt gì😅😅😅😅😅😅😅😅

Leave a Comment