5 thoughts on “Thầy Kha trị bệnh Parkinson co cứng , thoái hóa xương sống lưng, thần kinh tọa,

  1. bóp vậy thì tôi cũng làm đc. thầy không biết có phải là thập chỉ đạo không chứ tôi thấy thầy dư quang châu mới là thập chỉ chính cống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *