THPT Nguyễn Huệ (Hải Phòng). Thăm quan Khu di tích VH Nguyễn Bỉnh Khiêm. IMG 8307THPT Nguyễn Huệ (Hải Phòng), Hiệu trưởng: thầy Nguyễn Văn Thạnh, tổ chức cho học sinh Khối 10 n/h 2018-2019 Thăm quan Khu di tích văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm sáng 7/4/2019. Thực hiện Video: thầy Đặng Trinh Tư. Gửi tặng thầy trò cùng bạn bè của tôi.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *