5 thoughts on “Thử kết nối iPhone với chuột trên iOs 13 beta

  1. Sao ko nhận luôn nhỉ hãng apple này xàm lol.máy đơ cảm ứng mới dùng tới otg vậy dùng bằng niềm tin à

Leave a Comment