THƯ LINH KÝ TẬP 14 PHỤ ĐỀ HD.* TRỌN BỘ ĐẠI CHÚA TỂ PHẦN 1 :
* Thư Linh Ký, Thư Linh Cố Thất Tuyệt (书灵记) 2019
Tại Doanh Châu giới, bách gia chư tử, Đường thi Tống từ, đều có thư linh. Thư linh Cố Thất Tuyệt tỉnh lại từ “Ba trăm bài thơ Đường”, cưỡi thần thú Sơn Hải Kinh, cùng Nhạc Ngũ Âm nỗ lực học nhạc nuôi sống bản thân và các muội muội, bước lên con đường tìm kiếm đánh thức những thư linh khác.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

2 thoughts on “THƯ LINH KÝ TẬP 14 PHỤ ĐỀ HD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *