Thủ thuật Excel: Thêm số 0 vào trước số điện thoại đã nhập hàng loạtHướng dẫn thêm số 0 vào số điện thoại đã nhập trước đó hàng loạt do: – Chưa biết định dạng Text cho cả cột số điện thoại. – Format Cells/Custom…

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

3 thoughts on “Thủ thuật Excel: Thêm số 0 vào trước số điện thoại đã nhập hàng loạt

  1. Cho mình hỏi.
    Trong offic 2013. Khi mình nhập dấu = và ghi ký tự đầu tiên của hàm thì tự động hiện lến các hàm để lựa chon. Nhưng máy mình lại không hiện
    Thư 2. Khi đánh số % nhưng lại hiện thếm 2 số 00. Ví dụ. Mình nhập số 1 lẻ ra hiện 1%. Nhưng lại ra 100%.
    Nhờ các bạn hướng dẫn cách chỉnh. Cảm ơn nhiều

Leave a Comment