Thuyết minh : Di tích quốc gia đặc biệt Pắc Pó …… p.3Giới thiệu : Hang Cốc Pó – suối Lê Nin đầu nguồn cách mạng : ngày 1 – 15 và giao thừa bà con thường đến đây cầu xin lộc – Bàn đá – cột mốc 108 – lối ra …..

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment