THVL | Người dân sẵn sàng đón ngày THVL tắt sóng analogUBND tỉnh Vĩnh Long vừa chấp thuận chủ trương cho Đài PT-TH Vĩnh Long hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số mặt đất cho các hộ thuộc diện gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với kinh phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng được trích từ Quỹ Phát triển sự nghiệp của Đài.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:
Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *